fbpx

Tietosuoja

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Art Helsingin verkkokauppaa.

Art Helsinki tallentaa ja säilyttää kolmentyyppistä tietoa: käyttäjien itsensä antamaa, kaupan käytöstä havaittavaa sekä analytiikan avulla johdettavaa tietoa.

Käytämme tietoja:

 • Asiakkuuden hallintaan sekä tuotetietojen ylläpitoon
 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun mahdollistamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • Verkkokaupan ja asiakaspalvelun kehittämiseen

REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii:

Art Helsinki
Suolakivenkatu 12, 00810 Helsinki

MITÄ TIETOJA ART HELSINKI KERÄÄ?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaiset tunnistetiedot
  • Tunnistetiedot, kuten nimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Maksutiedot, kuten laskutustiedot sekä maksuvälinetiedot
  • Tuotearvostelut
  • Markkinointiviestiluvat
 • Verkkokaupasta saadut tiedot
  • Toimitustiedot, kuten toimitusosoite sekä valittu maksutapa
  • Ostohistoria, kuten aiemmat tilaukset, tilatut tuotteet sekä palautukset
  • Verkkokauppasession tapahtumatiedot, kuten ostoskorilisäykset
  • Päätelaitteen yleiset tunnistetiedot
  • Verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot
 • Analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Osto- ja selaustiedoista pääteltävät tuotesuositukset
  • Ostotiedoista johdetut kiinnostuksen kohteet

MIHIN HENKILÖTIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitoon
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn, kirjanpitoon ja arkistointiin
 • Tuotetietojen käsittelyyn
 • Art Helsingin sisäisten toimintojen kehittämiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisesti kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Art Helsingin väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan nimenomaiseen erilliseen suostumukseen perustuen.

MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen luovuttamiselta, hävittämiseltä, muuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Art Helsinki säilyttää asiakastietoja Suomessa. Kaupan järjestelmien tekninen tietoturva on erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon anonymisointi, pseudonymisointi, konsolidointi ja minimointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu toukokuusta 2018 alkaen noudatettavan EU:n laajuisen GDPR-tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

KUKA VOI KÄSITELLÄ TIETOJANI?

Ainoastaan Art Helsingillä on pääsy asiakastietoihin.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n GDPR-tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien velvollisuuksien täyttämiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen todistamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Art Helsingin järjestelmistä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

ONKO MINULLA OIKEUKSIA?

Kyllä on! Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista tiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen poistamista tai oikaisemista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin vain. Huomaathan ystävällisesti, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä Art Helsinkiin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

KUINKA SAAN ITSESTÄNI TALLENNETUT TIEDOT?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä Art Helsinkiin:
kai@arthelsinki.fi

MITEN VOIN VAIKUTTAA TIETOJENI KÄYTTÖÖN TAI TULLA UNOHDETUKSI?

Art Helsinki on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön. Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Art Helsinkiä poistamaan omat tietonsa.

Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta. Kehitämme myös palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

PÄÄTYYKÖ HENKILÖTIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi (esimerkiksi Posti tai Matkahuolto). Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

EVÄSTEET JA MUU SEURANTA

Art Helsinki hyödyntää evästeitä (”cookies”) sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen muistia. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään muun muassa asiakkaan tunnistamiseen, rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen sekä ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Oletusarvoisesti palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa yhden kuukauden, ellet poista niitä erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa.

Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Näiden avulla pystymme analysoimaan ja kehittämään verkkokauppamme toimintaa sekä kohdentamaan mainossisältöä.

Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

ART HELSINGILLÄ OIKEUS MUUTTAA TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.